Sử dụng Google Public DNS để tăng tốc kết nối Internet

 

Đây là cách bạn có thể cấu hình máy tính của mình để sử dụng Google Public DNS và thưởng thức tốc độ nhanh đáng kể.

Cấu hình máy tính để sử dụng Google Public DNS

Trong Windows Vista/7

Vào Control Panel -> Network and Sharing Center. Kích vào liên kết mạng tích cực.

google-dns-configure-windows1

Kích nút Properties.

google-dns-configure-windows2

Trong tab Network, đánh dấu trường Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) và kích nút Properties.

google-dns-configure-windows3

Nhập vào những số dưới đây trong trường DNS:

google-dns-configure-windows4

Lưu thiết lập và đóng tất cả cửa sổ. Khởi động lại kết nối Internet. Bạn sẽ kết nối thông qua DNS công của Google lúc này.

Trong Linux (Ubuntu)

Hướng dẫn dưới đây được test trên Ubuntu. Nó làm việc trên cả các phân phối khác có sử dụng Network Manager.

Vào System -> Preferences -> Network Connections. Vài tab Wired (hoặc tab Wireless nếu bạn đang sử dụng kết nối không dây). Đánh dấu kết nối tích cực và kích “Edit”.

google-dns-configure-linux1

Vào tab IPv4 Settings. Bên dưới trường Method sổ xuống, chọn Automatic (DHCP) addresses only. Nhập hai dãy 8.8.8.8 8.8.4.4 (phân biệt bằng dấu cách) vào trường DNS Servers.

google-dns-configure-linux2

Kích OK để lưu lại. Lúc này kết nối Internet của bạn sẽ tự động khởi động lại.

Trong Mac Snow Leopard

Vào System Preferences -> Network. Chọn kết nối tích cực và kích nút Advanced.

google-dns-configure-mac1

Vào tab DNS. Ở panel trái (DNS Servers), kích nút “+”. Nhập dãy “8.8.8.8″ vào trường. Bổ sung thêm một entry khác dãy “8.8.4.4″ trong trường này.

google-dns-configure-mac2

Click OK.

Đó là tất cả các công việc mà bạn cần thực hiện, chúc các bạn thành công!

(nguồn "QuanTriMang.com")

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
Hotline tư vấn 098 281 0882
Email liên hệ
thời gian làm việc T2.- T7.(8:30 - 17:00)
Gọi 0982810882