Bảng giá hosting | Bảng báo giá hosting

 Bảng giá hosting theo gói cơ bản

 

Basic hosting Uper basic hosting Small Business hosting
250Mb storage 450Mb storage 1200Mb storage
2G Bandwidth (Monthly data transfer) 3Gb Bandwidth (Monthly data transfer) 7Gb Bandwidth (Monthly data transfer)
Centos server 6 Centos server 6 Centos server 6
Apache 2.2, PHP, MySQL Apache 2.2, PHP, MySQL Apache 2.2, PHP, MySQL
350,000 VND/year 700,000 VND/year 1,200,000 VND/year

Lưu ý về chính sách hỗ trợ sao lưu dữ liệu:

- Dữ liệu được tự động sao lưu định kỳ vào thứ 7 hàng tuần, áp dụng với bất kỳ gói hosting nào

- Gói Business hosting được hỗ trợ thêm 1 bản sao lưu dữ liệu đám mây vào mỗi tuần

Hỗ trợ khác

- Khách hàng đang sử dụng các dịch vụ khác của NOS được giảm giá hosting.

 

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
Hotline tư vấn 098 281 0882
Email liên hệ
thời gian làm việc T2.- T7.(8:30 - 17:00)
Gọi 0982810882