Các dự án thiết kế website được NOS thực hiện.

Thiết kế website K&G Việt Nam

Khách hàng: K&G VIETNAM

Loại dự án: Thiết kế website

Đặc điểm: Thiết kế website responsive, giao diện độc quyền

Xem thêm: Website K&G Việt Nam

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
Thiết kế website Aseangolf

Khách hàng: Asean Resort & Spa

Loại dự án: Thiết kế website

Đặc điểm: Thiết kế website responsive, giao diện độc quyền

Xem thêm: Website AseanGolf

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
Thiết kế website Vietstarmax

Khách hàng: Công ty Cổ phần Quảng cáo và Truyền thông Sao Việt (Vietstarmax)

Loại dự án: Thiết kế website

Đặc điểm: Thiết kế website responsive, giao diện độc quyền

Xem thêm: Website VietstarMax

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
Website sản xuất TVC

Khách hàng: Công ty Cổ phần Quảng cáo và Truyền thông Sao Việt

Loại dự án: Thiết kế website

Đặc điểm: Thiết kế website responsive, giao diện độc quyền

Xem thêm: Website Sản xuất TVC

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
Hotline tư vấn 098 281 0882
Email liên hệ
thời gian làm việc T2.- T7.(8:30 - 17:00)
Gọi 0982810882